Op zaterdagmorgen vertrekt er om 2.00 uur een bus vanuit Valkenswaard naar Diekirch. De fietsen worden vanaf de vertrekplaats naar Diekirch overgebracht in een speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto. Afstemming vindt plaats d.m.v. controle van het nummer van het scanpasje (en uw inschrijfformulier). In Diekirch kunt u eventuele bagage met deze vrachtauto weer (retour) naar Valkenswaard laten overbrengen. Daartoe ontvangt u een label waarop een nummer is vermeld. Wij verzoeken u om dit vooraf aan uw bagage te bevestigen. Hetzelfde nummer als op uw bagagelabel staat vermeld, ontvangt u ook los. Op vertoon van dat nummer kunt u op het eindpunt in Valkenswaard uw bagage weer in ontvangst nemen (in de jurytent ‘organisatie’). Met het oog op het laden van de fietsen moeten de busreizigers tussen 01.00 en 01.45 uur bij het opstappunt aanwezig zijn. Dit opstappunt ligt achter café de Bel. Het café ligt zelf aan de Markt (nr. 26) in Valkenswaard. Op dit moment hebben we nog een aantal plaatsen beschikbaar. Indien u (alsnog) gebruik wenst te maken van dit busvervoer dan kunt u een mail sturen naar henry@diekirch-valkenswaard.nl.

De kosten van bus/fietsvervoer zijn € 35,00. U kunt dit bedrag dan overmaken naar Stichting Wieleraktiviteit Wim Kemps, bankrekeningnummer NL08 RBRB 0827 9682 21 o.v.v. busvervoer en uw naam. Zodra de mail en het verschuldigde bedrag is ontvangen ontvangt u een bevestigingsmail.

Als u reeds een overnachting hebt geboekt of wilt boeken en u wilt graag al op vrijdagmiddag afreizen dan biedt fietsclub De Bokkerijders uit Budel (die Mendig – Budel organiseren) aan 10 personen de mogelijkheid om met een luxe touringcar met fietsaanhanger mee te gaan. Als u daarvan gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen met Marco Verdonk, Email: marco_verdonk@hotmail.com.
Deze bus vertrekt op vrijdag 25/8 om 13:45 vanuit Budel, markt City bar, naar Luxemburg tegen een kleine vergoeding van plus minus € 40- 45.