Met betrekking tot het busvervoer het volgende. De bus vertrekt in de nacht van 25 op 26 augustus 2023 om 02.00 uur vanaf de achterzijde van café “De Bel”. Dit café ligt zelf aan de Markt (nr. 26) in Valkenswaard. Bij de bus zijn medewerk(st)ers van de organisatie aanwezig.

Uw fiets wordt vanaf deze vertrekplaats naar Diekirch overgebracht in een speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto. Afstemming vindt plaats d.m.v. controle van het nummer van het scanpasje (en uw inschrijfformulier). In Diekirch kunt u eventuele bagage met deze vrachtauto weer (retour) naar Valkenswaard laten overbrengen. Daartoe ontvangt u een label waarop een nummer is vermeld. Wij verzoeken u om dit vooraf aan uw bagage te bevestigen. Hetzelfde nummer als op uw bagagelabel staat vermeld, ontvangt u ook los. Op vertoon van dat nummer kunt u op het eindpunt in Valkenswaard uw bagage weer in ontvangst nemen (in de jurytent ‘organisatie’). Met het oog op het laden van de fietsen verzoeken wij u om tussen 01.00 en 01.45 uur bij het opstappunt aanwezig te zijn.

Er kunnen 50 personen van het busvervoer gebruik maken.

Indien u gebruik wenst te maken van dit busvervoer dan kunt u dit aangeven bij het online inschrijfformulier.

Mocht u nadien nog besluiten om daar gebruik van de maken dan kunt u een mail sturen naar henry@diekirch-valkenswaard.nl.

De kosten van bus/fietsvervoer zijn € 35,00.

U kunt dit bedrag dan overmaken naar Stichting Wieleraktiviteit Wim Kemps, bankrekeningnummer NL08 RBRB 0827 9682 21 o.v.v. busvervoer en uw naam. Zodra de mail en het verschuldigde bedrag is ontvangen ontvangt u een bevestigingsmail.