Het bestuur wordt gevormd door:

annemarie Henry de Wit Netty Lathouwers Jan Steevens
Anne-Marie Mollen-Kemps
(voorzitter)
Henry de Wit
(inschrijvingen en route)
Rini van de Ven
(secretaris)
Netty Lathouwers
(penningmeester)
Jan Steevens
(commissaris)

 

Theo JG Harry Senders
Theo Jansen Grossbek
(logistiek)
Harry Senders
(logistiek)

 

Het bestuur van de stichting (SWWK) heeft als organisator van haar tochten de volgende uitgangspunten gedefinieerd:

Algemene uitgangspunten:

 1. De stichting SWWK organiseert alleen fietstochten van recreatieve aard zonder wedstrijdelement, waarbij men rekening houdt met de regelgeving conform de Nederlandse Wet.
 2. Men houdt zich aan de verstrekte vergunningen en richtlijnen van officiële instanties en richt zich (zoveel als mogelijk) naar aanbevelingen van bonden (w.o. ook NTFU).
 3. Door inschrijving van de deelnemer worden zijn/haar gegevens opgeslagen in bestanden, die enkel en alleen belangrijk zijn voor de verwerkingen (inschrijven, starten, scannen, volgen en tijdsweergave) en het beheer daarvan. Met de verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten (AVG) afgesloten.
 4. De gegevens van de deelnemers worden na de datum van de tocht 1 jaar bewaard tot aan de datum van de nieuwe tocht in het nieuwe jaar. Dan worden ze verwijderd (AVG). Het aantal ‘persoonlijke starts’ wordt niet bijgehouden.
 5. De informatieverstrekking over de tochten is primair in de Nederlandse taal; ter ondersteuning aan Duitstalige deelnemers worden belangrijke onderdelen ook apart vermeld in de Duitse taal. Deze website kent een ‘Deutsche Version’.

Uitgangspunten tocht Diekirch-Valkenswaard:

 1. De tocht wordt elk jaar gepland resp. verreden op de laatste zaterdag van de maand augustus (mits daartegen ‘dringend’ bezwaar is gemaakt).
 2. Men streeft ernaar de tocht niet langer dan 260 km. te laten zijn!
 3. Een deelnemer mag (tussen 7:00 en 20:00 uur) 13 uren over de tocht doen!
 4. Iedere deelnemer, die sneller dan 20 km. per uur gemiddeld rijdt, moet de tocht succesvol kunnen uitrijden!
 5. Men zorgt voor een route over veilige wegen met een verhard wegdek!
 6. De route is van start tot finish met SWWK-pijlen ‘uitgepijld’ en op GPX-systemen beschikbaar!
 7. Er wordt gezorgd, dat iedere deelnemer zich na elke 2 tot 3 uur rijden op een controlepost kan verzorgen – er is daar sprake van (enige) bevoorrading, EHBO en tijdscontrole.
 8. Men streeft ernaar het aantal hoogtemeters van de totale tocht in te passen tussen 2.500 en 3.000 m.
 9. Een medaille wordt slechts verstrekt aan ingeschreven deelnemers met als bewijs, dat aan de voorgaande uitgangspunten/criteria (= 6 scans) met succes en aantoonbaar is voldaan.

Uitgangspunten tocht van 150 km vanuit Valkenswaard:

 1. Deze tocht wordt verreden binnen de uitgangspunten van de tocht Diekirch-Valkenswaard; de route is een verkorte variant over deels hetzelfde traject.
 2. Men streeft ernaar te vertrekken vanuit de 2e controlepost van Diekirch-Valkenswaard en de tocht niet langer dan 150 km. te laten zijn!
 3. Een deelnemer mag (tussen 9:00 en 16:00 uur) 7 uren over de tocht doen!
 4. Het aantal hoogtemeters van dit gedeelte van de tocht zal maximaal 500 meter zijn.
 5. Een medaille wordt slechts verstrekt aan ingeschreven deelnemers met als bewijs, dat aan de voorgaande uitgangspunten/criteria (= 4 scans) met succes en aantoonbaar is voldaan.