Voor de wielertoertocht Diekirch-Valkenswaard geldt een reglement van deelname. Deelnemers worden geacht van de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn en zich ernaar te gedragen.

Het reglement luidt:

 • U neemt deel aan een toertocht en niet aan en wedstrijd. Vermijd dus alles wat deze tocht tot een wedstrijd zou kunnen maken.
 • Er zullen tijdens de toertocht een aantal controles (scans) via het beschikbaar gestelde pasje plaatsvinden. Iedere deelnemer is verplicht zijn pasje persoonlijk bij de start en op de controleposten te laten registreren via de aldaar aanwezige scanapparatuur. De controleposten zijn duidelijk herkenbaar. Bij de finish in Valkenswaard wordt gecontroleerd of alle scans zijn uitgevoerd; volledigheid (= 6 scans) geeft recht op de Wim Kemps-Trofee.
 • De organisatie accepteert geen pasjes, die door begeleiders worden aangeboden; andersoortige pasjes, dan uitgegeven door de organisatie van Diekirch-Valkenswaard worden geblokkeerd en zijn ongeldig.
 • Deelnemers aan Diekirch-Valkenswaard krijgen bij intrekking van hun inschrijving voor of tot uiterlijk 1 augustus van dit jaar hun betaalde inschrijfgeld retour; voor businschrijving geldt voor of tot uiterlijk 1 augustus € 17,50 retour. Daarna is er in beide gevallen geen sprake meer van retourstortingen.
 • Het bestuur van de Stichting Wieleraktiviteiten Wim Kemps heeft op basis van dringend advies van medisch specialisten de toelatingseis voor deelname aan de tocht Diekirch-Valkenswaard vastgesteld op minimaal 16 jaar. Deelnemers van jongere leeftijd zullen daarop worden geattendeerd; het veranderen van de geboortedatum (naar ouder) is voor eigen rekening en risico van de deelnemer.
 • De Stichting Wieleraktiviteiten Wim Kemps aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor welk voorval dan ook. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico en verantwoording.
 • Het voor, naast of achter de deelnemers rijden van volgwagens met nagenoeg dezelfde snelheid als de deelnemers, is volgens diverse verkeersregels ten strengste verboden. U dient er rekening mee te houden dat de politie hierop streng controleert.
 • Iedere deelnemer dient de ter plaatse geldende verkeersregels nauwkeurig op te volgen.
 • Iedere deelnemer is verplicht om gedurende de tocht een fietshelm te dragen.
 • De start van de toertocht vindt plaats tussen 07.00 en 07.30 uur. De vertrekplaats is de stad Diekirch (Luxemburg) bij het Centre Sportif aan de Rue Joseph Merten. Er mag niet eerder dan 07.00 uur worden vertrokken; doet u dat wel, dan rijdt u buiten de regels van deze tocht en organisatie!
 • Bij het niet naleven van de regels, of het niet opvolgen van de instructies van de leden van de organisatie, wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname.
 • Iedere deelnemer is verplicht om ‘fietsend en op eigen kracht’ aan de tocht deel te nemen; hulpmiddelen en/of aandrijving van welke andere aard dan ook, zijn niet toegestaan.
 • Iedere deelnemer die de toertocht binnen 12 uur (dat wil ook zeggen uiterlijk om 20:00 uur in Valkenswaard heeft gescand!) aflegt volgens genoemde regels, ontvangt de Wim Kemps-Trofee.
 • Tijdens de tocht kan men (tijdelijk) plaatsnemen in de bezemwagen; evenals het vervoer van de fiets in de bezemwagen is dit voor eigen risico van de deelnemer.
 • De deelnemers worden naar de eerstvolgende (controle) post gebracht, van waaruit ze zelf vervoer naar huis resp. Valkenswaard dienen te regelen.
 • In zaken waarin het reglement niet voorziet, zijn de aanwijzingen van de leden van de organisatie bindend.