Scanlijsten edities 2023 gepubliceerd

Onder het kopje deelnemers (https://diekirch-valkenswaard.nl/deelnemers/) vindt u de lijsten met de gescande tijden van onze beide tochten 2023. In de lijst zijn de deelnemers opgenomen die bij terugkomst in Valkenswaard gescand hebben. D–V (Diekirch-Valkenswaard) en VDV (Valkenswaard-Duitsland-Valkenswaard) zijn toertochten en iedereen die de tocht binnen de vastgestelde eindtijd heeft uitgereden is voor ons een held…

Foto’s editie 2023

Gisteren zijn door de aan onze tocht geliëerde fotografen op diverse plaatsen mooie foto’s gemaakt. Je kunt deze bekijken op: https://www.conniesinteurfotografie.com/bestel-uw-foto/ De foto’s zijn gemaakt door Yvonne Leijten, Connie Sinteur en David Rijckaert. Het zijn foto’s van de tocht vanuit Diekirch (D-V) en foto’s van de tocht V(alkenswaard)-D(uitsland)-V(alkenswaard). Het zijn schitterende foto’s dus bekijk ze…