Ook ik heb het erg naar mijn zin gehad. De organisatie staat als een huis c.q. paleis. Wat een werk is dat allemaal niet!! En dan met name door vrijwilligers verricht. Chapeau!! Met name zou ik een speciaal dankwoord willen richten aan een zekere ‘Heidi’, zij stond als assistente bij de laatste controlepost en bij de finish. Ik werd aldaar warm onthaald en zij bracht zelfs mijn reistas naar mijn auto die een eind verderop stond. De medaille hangt bij mij thuis op een prominente plek. Als je Heidi ziet of spreekt: zou je haar de groeten willen doen en haar namens mij willen bedanken voor haar inzet? Bij voorbaat dank.

Maarten Taal
Den Haag